Bel Fıtığında Ozon Tedavisi Özel

Şub 19

Oksijen-ozon enjeksiyonları ile 1980’lerin sonlarında tanıştık, bugüne dek Avrupa’da %78.7 başarı oranıyla  20,000’den fazla hastada uygulandı (1)

Oksijen-ozon tedavisi nasıl işe yarıyor?


Oksijen-ozon gazı enjeksiyon yoluyla fıtıklaşmış diskin içine verilir. Bir iğne tedavinin direk olarak diskin içine verilmesini sağlar ve gaz diskin hacmini küçültür. Bu mekanizma, diskin nükleus pulposus olarak bilinen jöleye benzer merkezinde bulunan proteinlerin, yani proteoglikanların oksidasyonu sonucu gerçekleşir. Disk hacminin azalmasıyla sinirler üzerindeki baskı da azalır. Bu da sonuç olarak hissedilen ağrının azalmasını sağlar.

Mekanizma nedir?
İntervertebral diskin anatomisine baktığımızda dışta fibröz bir kabuk ve içinde yumuşak (pulposis) bir çekirdek olduğunu görürüz. Bir travmaya bağlı dıştaki fibröz kabuk yırtıldığında fıtıklaşma gerçekleşir, bu sıklıkla boyun (servikal) ve bel (lumbosakral) seviyelerinde oluşur. Bunun sonucunda içteki yumuşak madde dışarı çıkıp sinir köküne bası yapar, fıtıklaşan bir diskin neden olduğu ağrı bu şekilde gelişir. Bu metod patolojiyi üç farklı etki mekanizmasıyla ele alır:

 • Ozon-oksijen karışımı, fıtığı bir arada tutan bağların üzerinde moleküler düzeyde etki göstererek fıtıklaşmanın azalmasını sağlar.
 • Bu metodla bölgenin mikrodolaşımı artar, böylece iyileşme için şart olan kan akımı ve oksijenlenme artar.
 • Fıtık alanında baskı ve inflamasyona katkıda bulunan ödemi azaltır.

Oksijen-ozon tedavisinin avantajları

Cerrahiye göre daha kısa bir iyileşme süresi ve daha az komplikasyon oranının yanı sıra oksijen-ozon enjeksiyonlarının diğer faydaları şunlardır:

 • ·         Minimal invaziftir.
 • ·         Hastanede yatmayı gerektirmez.
 • ·         Uygulama süresi kısadır.
 • ·         Cerrahiden çok daha ucuzdur.
 • ·         Ağrısız bir uygulamadır.

Oksijen-ozon tedavisi kimlerde uygulanmaz?

Oksijen-ozon tedavisi herkes için uygun değildir. Eğer bacaklarınızda kuvvet kaybı, idrar kontrolünü sağlayamama, kireçlenmiş diskler veya omurilik sıkışması yaşıyorsanız cerrahi daha öncelikli bir seçenektir. Tıbbi geçmişinizi doktorunuzla her zaman paylaşın. Doktorunuz fıtıklaşmış disk ağrınızın azalması için oksijen-ozon enjeksiyonlarının – veya diğer bir tedavi çeşitlerinin- size uygun olup olmayacağı konusunda yardımcı olacaktır.

İntradiskal Ozon Tedavisi Hakkında Yapılan Bilimsel Çalışmalar

1. Bonetti M at all, Intraforaminal O2-O3 versus periradicular steroidal infiltrations in lower back pain: Randomized controlled study. AJNR Am J Neuroradiol 2005; 26:996-1000.

 • Bu çalışmada disk fıtığı bulunan ve ozon terapi yapılan 86 hastanın %74'ünde ağrıda tam remisyon rapor edilmiştir.

2. Zambello et al, Epidural steroid injection vs paravertebral O2-O3 infiltration for symptomatic herniated disc refractory to conventional treatment: A prospective randomized study. Rivista di Neuroradiologia 2006; 5:123-127.

 • Bu çalışmada bel ağrısı olan hastalarda ozon tedavisi ve epidural steroid enjeksiyonunun etkinlikleri karşılaştırıldı. Epidural steroid tedavisi alan 171 hastanın %47'sinde, ozon terappi alan 180 hastanın %77'sinde uzun dönem etkileri mükemmel veya iyi olarak rapor edilmiştir.

3. Andreula C F SL, Santis F. Minimally invasive oxygen-ozone therapy for lumbar disk herniation. Am J Neuroradiology 2003; 24:996-1000.

 • Bu çalışmada ozon+perigangliyonik steroid enjeksiyonu ile sadece ozon tedavisi karşılaştırılmıştır. Ozon+perigangliyonik steroid alan grupta %78, sadece ozon alan grupta %70 başarı rapor edilmiştir.

4. Buric J, RM L. Ozone chemonucleosis in no-contained lumbar disc herniations: A pilot study with 12 months follow-up. Acta Neurochir Suppl 2005; 92: 93-7.

 • Bu çalışmada bel fıtığı bulunan 45 hastada ozon kemonükleoliz ile mikrodiskektomi tedavisi alan hastaların 12 aylık takip sonuçları raporlanmıştır. Ozon tedavi grubunda 27 hastada (%90), mikrodiskektomi grubunda  14 hastada (%93) ağrı ve fonksiyonlarda istatistiki olarak anlamlı düzelme rapor edilmiştir.

5. Muto M, Andreula C, Leonardi M. Treatment of herniated lumbar disc by intradiscal and intraforaminal oxygen-ozone (O2-O3) injection. J Neuroradiol 2004; 31: 183-9.

 • Bu çalışmada Bel ağrısı ve/veya syatik bulguları olan 2200 hastada intradiskal ve foraminal ozon tedavisinin etkinliği araştırılmıştır. 6 aylık takiplerde %80, 18 aylık takiplerde %75 başarı rapor edilmiştir. Yine bu çalışmada tedavi sonrası radyolojik görüntü takiplerinde hastaların %63'ünde fıtık boyutunda küçülme raporlanmıştır.

Kaynaklar

 

 1. Murphy, K. A Meta-Analysis of the Effectiveness and Safety of Ozone Treatments for Herniated Lumbar Discs. Available at:http://www.sirmeeting.org/index.cfm?do=abs.viewAbs&abs=1300. Accessed June 2, 2009.
 2. Society of Interventional Radiology. Source Reference: Steppan J, et al "A meta-analysis of the effectiveness and safety of ozone treatments for herniated lumbar discs" SIR 2009; Abstract 37.
 3. Source Reference: Steppan J, et al "Ozone's mechanisms of action for relieving pain associated with herniated intervertebral discs" SIR 2009; Abstract 38.

Okunma 1743 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 01 May 2017 16:44
Uz.Dr.M.Hakan PIÇAK

İstanbul Tıp Fakültesi 2004-2010

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji İhtisası 2011-2015

Tatvan Devlet Hastanesi 2015-2017

İzmir Ekol Hastanesi 2017-

Web site: www.doktoragri.com

1 yorum

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.