Uz.Dr.M.Hakan PIÇAK

Uz.Dr.M.Hakan PIÇAK

İstanbul Tıp Fakültesi 2004-2010

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji İhtisası 2011-2015

Tatvan Devlet Hastanesi 2015-2017

İzmir Ekol Hastanesi 2017-

PRP enjeksiyonları eklem ortamında hücresel iyileşme sağlamaktadır.Dejeneratif diz hastalığında diz eklem hareketlerinde iyileşme ve ağrıyı azaltmayı sağlamaktadır. İyileşmede şu mekanizmaların rol aldığı düşünülmektedir: eklem kıkırdağının yenilenmesi, diz ekleminde yastıkçık görevi görmesi ve iyileşme sürecinin başlamasına yardımcı olmak için dizdeki kök hücrelerin uyanması.

Yapılan çalışmalarda PRP eklemlerde hasar görmüş eklem kıkırdağının onarımı ve rejenerasyonunu modüle eder ve mezenşimal kök hücre migrasyonu, proliferasyonu ve artiküler kondrositlerin (kıkırdak hücreleri) farklılaşmasının uyarılmasıyla kıkırdak dejenerasyonunu geciktirir.(1) Bu son cümlenin anlamı, PRP'nin migrasyonu, hücreleri yaralanma bölgesine çağırması, proliferasyonu- kendinden daha fazla oluşturması, farklılaştırması - kendisini kıkırdak haline getirmesiyle, dizde kök hücreler birçok düzeyde tamirden sorumlu görünmektedir.

PRP (Kök hücre) Nasıl Elde Edilir?

    Yumuşak doku yaralanmasına vücudun ilk tepkisi trombositleri olay yerine göndermektir. Trombositler, hücreleri, proteinleri ve kök hücrelerin onarımını başlatan diğer büyüme ve iyileştirme faktörlerini taşır. PRP terapisinin trombositlerin daha yüksek bir konsantrasyonunu sunarak doğal iyileşme sürecini destekler.

    PRP'yi oluşturmak için kandan küçük bir numune (bir laboratuvar test örneğine benzer şekilde) alınır ve trombositleri diğer bileşenlerden ayıran kanı yüksek hızda döndüren bir santrifüje yerleştirilir. Ayrıştırılan konsantre trombosit zengin plazma (PRP) daha sonra yaralanma noktasına ve çevresine enjekte edilir. Kendi kanınız kullanıldığından, bulaşıcı bir enfeksiyon riski ve alerjik reaksiyon riski çok düşüktür.

PRP enjeksiyonu Nasıl Yapılır?

PRP enjeksiyonları ayakta tedavi yöntemidir. Hastanın kanlarının enjeksiyon için hazırlanması gerektiğinden, tipik bir prosedür 45 ila 90 dakika arasında bir süre alabilir.

Görüntüleme teknolojisinin kullanımı (ör., Ultrason veya skopi kılavuzluğu) doğru lokalizasyona enjeksiyonu sağlar.Hassasiyet önemlidir çünkü viskosupplementasyon tedavileri gibi PRP enjeksiyonlarıda doğrudan eklem kapsülüne yapılmalıdır. Bir şırınga ve iğne kullanılarak, eklem kapsülüne trombosit bakımından zengin plazma genellikle 3-6 mL miktarında enjekte edilir. PRP eklem aralığında bir dizi biyolojik cevabı tetikler. İlk 2-3 gün bir miktar ağrı ve şişlik olabilir.

PRP enjeksiyonu sonrası?

Hastalardan birkaç gün etkilenen eklem üzerinde baskı uygulamaktan kaçınmaları önerilir.

 • Anti-inflamatuar ağrı kesici ilaç alınmamalıdır; Başka bir ağrı kesici ilaç doktor tarafından reçete edilebilir
 • Etkilenen eklemi korumak ve hareketsiz hale getirmek için bir destek veya askı takılabilir.
 • Enjeksiyon sonrası ağrı ve şişkinliği azaltmak için günde birkaç kez 10 ila 20 dakika boyunca soğuk kompres uygulanabilir.

Fiziksel olarak zorlayıcı işe sahip olmayan hastalar genellikle ertesi gün işe dönebilir. Genellikle enjeksiyonlardan birkaç gün sonra şişme ve ağrı azaldığında hastalar normal aktivitelerine devam edebilir. Hastalar, doktor tarafından onaylanana kadar anti-inflamatuar ilaçlar almaya başlamamalıdır.

Kaynaklar

 1. Sakata R, Reddi AH. Platelet-Rich Plasma Modulates Actions on Articular Cartilage Lubrication and Regeneration. Tissue Eng Part B Rev. 2016 Apr 25. [Pubmed]
 2. Kon E, Buda R, Filardo G, Di Martino A, Timoncini A, Cenacchi A, Fornasari PM, Giannini S, Marcacci M. Platelet-rich plasma: intra-articular knee injections produced favorable results on degenerative cartilage lesions. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 Apr;18(4):472-9. Epub 2009 Oct 17.
 3. Halpern B, Chaudhury S, Rodeo SA, Hayter C, Bogner E, Potter HG, Nguyen J. Clinical and MRI Outcomes After Platelet-Rich Plasma Treatment for Knee Osteoarthritis. Clin J Sport Med. 2012 Dec 12. [Epub ahead of print].
 4. Zhu Y, Yuan M, Meng HY, Wang AY, Guo QY, Wang Y, Peng J. Basic science and clinical application of platelet-rich plasma for cartilage defects and osteoarthritis: a review. Osteoarthritis Cartilage. 2013 Aug 7. doi:pii: S1063-4584(13)00903-5. 10.1016/j.joca.2013.07.017. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23933379.

Oksijen-ozon enjeksiyonları ile 1980’lerin sonlarında tanıştık, bugüne dek Avrupa’da %78.7 başarı oranıyla  20,000’den fazla hastada uygulandı (1)

Oksijen-ozon tedavisi nasıl işe yarıyor?


Oksijen-ozon gazı enjeksiyon yoluyla fıtıklaşmış diskin içine verilir. Bir iğne tedavinin direk olarak diskin içine verilmesini sağlar ve gaz diskin hacmini küçültür. Bu mekanizma, diskin nükleus pulposus olarak bilinen jöleye benzer merkezinde bulunan proteinlerin, yani proteoglikanların oksidasyonu sonucu gerçekleşir. Disk hacminin azalmasıyla sinirler üzerindeki baskı da azalır. Bu da sonuç olarak hissedilen ağrının azalmasını sağlar.

Mekanizma nedir?
İntervertebral diskin anatomisine baktığımızda dışta fibröz bir kabuk ve içinde yumuşak (pulposis) bir çekirdek olduğunu görürüz. Bir travmaya bağlı dıştaki fibröz kabuk yırtıldığında fıtıklaşma gerçekleşir, bu sıklıkla boyun (servikal) ve bel (lumbosakral) seviyelerinde oluşur. Bunun sonucunda içteki yumuşak madde dışarı çıkıp sinir köküne bası yapar, fıtıklaşan bir diskin neden olduğu ağrı bu şekilde gelişir. Bu metod patolojiyi üç farklı etki mekanizmasıyla ele alır:

 • Ozon-oksijen karışımı, fıtığı bir arada tutan bağların üzerinde moleküler düzeyde etki göstererek fıtıklaşmanın azalmasını sağlar.
 • Bu metodla bölgenin mikrodolaşımı artar, böylece iyileşme için şart olan kan akımı ve oksijenlenme artar.
 • Fıtık alanında baskı ve inflamasyona katkıda bulunan ödemi azaltır.

Oksijen-ozon tedavisinin avantajları

Cerrahiye göre daha kısa bir iyileşme süresi ve daha az komplikasyon oranının yanı sıra oksijen-ozon enjeksiyonlarının diğer faydaları şunlardır:

 • ·         Minimal invaziftir.
 • ·         Hastanede yatmayı gerektirmez.
 • ·         Uygulama süresi kısadır.
 • ·         Cerrahiden çok daha ucuzdur.
 • ·         Ağrısız bir uygulamadır.

Oksijen-ozon tedavisi kimlerde uygulanmaz?

Oksijen-ozon tedavisi herkes için uygun değildir. Eğer bacaklarınızda kuvvet kaybı, idrar kontrolünü sağlayamama, kireçlenmiş diskler veya omurilik sıkışması yaşıyorsanız cerrahi daha öncelikli bir seçenektir. Tıbbi geçmişinizi doktorunuzla her zaman paylaşın. Doktorunuz fıtıklaşmış disk ağrınızın azalması için oksijen-ozon enjeksiyonlarının – veya diğer bir tedavi çeşitlerinin- size uygun olup olmayacağı konusunda yardımcı olacaktır.

İntradiskal Ozon Tedavisi Hakkında Yapılan Bilimsel Çalışmalar

1. Bonetti M at all, Intraforaminal O2-O3 versus periradicular steroidal infiltrations in lower back pain: Randomized controlled study. AJNR Am J Neuroradiol 2005; 26:996-1000.

 • Bu çalışmada disk fıtığı bulunan ve ozon terapi yapılan 86 hastanın %74'ünde ağrıda tam remisyon rapor edilmiştir.

2. Zambello et al, Epidural steroid injection vs paravertebral O2-O3 infiltration for symptomatic herniated disc refractory to conventional treatment: A prospective randomized study. Rivista di Neuroradiologia 2006; 5:123-127.

 • Bu çalışmada bel ağrısı olan hastalarda ozon tedavisi ve epidural steroid enjeksiyonunun etkinlikleri karşılaştırıldı. Epidural steroid tedavisi alan 171 hastanın %47'sinde, ozon terappi alan 180 hastanın %77'sinde uzun dönem etkileri mükemmel veya iyi olarak rapor edilmiştir.

3. Andreula C F SL, Santis F. Minimally invasive oxygen-ozone therapy for lumbar disk herniation. Am J Neuroradiology 2003; 24:996-1000.

 • Bu çalışmada ozon+perigangliyonik steroid enjeksiyonu ile sadece ozon tedavisi karşılaştırılmıştır. Ozon+perigangliyonik steroid alan grupta %78, sadece ozon alan grupta %70 başarı rapor edilmiştir.

4. Buric J, RM L. Ozone chemonucleosis in no-contained lumbar disc herniations: A pilot study with 12 months follow-up. Acta Neurochir Suppl 2005; 92: 93-7.

 • Bu çalışmada bel fıtığı bulunan 45 hastada ozon kemonükleoliz ile mikrodiskektomi tedavisi alan hastaların 12 aylık takip sonuçları raporlanmıştır. Ozon tedavi grubunda 27 hastada (%90), mikrodiskektomi grubunda  14 hastada (%93) ağrı ve fonksiyonlarda istatistiki olarak anlamlı düzelme rapor edilmiştir.

5. Muto M, Andreula C, Leonardi M. Treatment of herniated lumbar disc by intradiscal and intraforaminal oxygen-ozone (O2-O3) injection. J Neuroradiol 2004; 31: 183-9.

 • Bu çalışmada Bel ağrısı ve/veya syatik bulguları olan 2200 hastada intradiskal ve foraminal ozon tedavisinin etkinliği araştırılmıştır. 6 aylık takiplerde %80, 18 aylık takiplerde %75 başarı rapor edilmiştir. Yine bu çalışmada tedavi sonrası radyolojik görüntü takiplerinde hastaların %63'ünde fıtık boyutunda küçülme raporlanmıştır.

Kaynaklar

 

 1. Murphy, K. A Meta-Analysis of the Effectiveness and Safety of Ozone Treatments for Herniated Lumbar Discs. Available at:http://www.sirmeeting.org/index.cfm?do=abs.viewAbs&abs=1300. Accessed June 2, 2009.
 2. Society of Interventional Radiology. Source Reference: Steppan J, et al "A meta-analysis of the effectiveness and safety of ozone treatments for herniated lumbar discs" SIR 2009; Abstract 37.
 3. Source Reference: Steppan J, et al "Ozone's mechanisms of action for relieving pain associated with herniated intervertebral discs" SIR 2009; Abstract 38.

Oksijen vücudunuz ve sağlınız için en önemli besindir. İnsan vücudu yemeksiz haftalarca, susuz  günlerce yaşayabilir ama oksijensiz sadece birkaç dakika dayanabilir. Vücudun her bir hücresi enerji üretebilmek, vücudu toksinlerden arındırmak ve sağlıklı hücreleri koruyabilmek için devamlı bir oksijen desteğine ihtiyaç duyar. 

Lomber disk hernisi (bel fıtığı) olan birçok insan için invazif cerrahi nadiren bir tedavi seçeneği olur, yine de çoğu zaman fıtığa sıklıkla eşlik eden şiddetli ağrıyı azaltmaz. Ancak, artık bu konuda ümit verici gelişmeler var. Bazı araştırmacılar cerrahi kadar etkili olabilecek ve komplikasyonları çok daha nadir cerrahi-dışı bir seçenek üzerinde çalışıyorlar – oksijen-ozon enjeksiyonları.

Oksijen-ozon enjeksiyonları ile 1980’lerin sonlarında tanıştık, bugüne dek Avrupa’da %78.7 başarı oranıyla  20,000’den fazla hastada uygulandı (1)

Oksijen-ozon tedavisi nasıl işe yarıyor?


Oksijen-ozon gazı enjeksiyon yoluyla fıtıklaşmış diskin içine verilir. Bir iğne tedavinin direk olarak diskin içine verilmesini sağlar ve gaz diskin hacmini küçültür. Bu, diskin nükleus pulposus olarak bilinen jöleye benzer merkezinde bulunan proteinlerin, yani proteoglikanların oksidasyonu sonucu gerçekleşir. Disk hacminiz küçüldüğünde sinirler üzerindeki baskı da azalır. Bu da sonuç olarak hissettiğiniz ağrının azalmasını sağlar.

Oksijen-ozon tedavisinin faydaları
Cerrahiye göre daha kısa bir iyileşme süresi ve daha az komplikasyon oranının yanı sıra oksijen-ozon enjeksiyonlarının diğer faydaları şunlardır:

·         Minimal invaziftir.

·         Hastanede yatmayı gerektirmez.

·         Uygulama süresi kısadır.

·         Cerrahiden çok daha ucuzdur.

·         Ağrısız bir uygulamadır.

Mekanizma nedir?
İntervertebral diskin anatomisine baktığımızda dışta fibröz bir kabuk ve içinde yumuşak (pulposis) bir çekirdek olduğunu görürüz, tıpkı sert kabuğunun altında yumuşak meyvesi olan olgunlaşmamış bir kavun gibi. Bir travmaya bağlı dıştaki fibröz kabuk yırtıldığında fıtıklaşma gerçekleşir, bu sıklıkla boyun (servikal) ve bel (lumbosakral) seviyelerinde oluşur. Bunun sonucunda içteki yumuşak madde dışarı çıkıp sinir köküne bası yapar, fıtıklaşan bir diskin neden olduğu ağrı bu şekilde gelişir. Bu metod patolojiyi üç farklı etki mekanizmasıyla ele alır:

1.      Ozon-oksijen karışımı, fıtığı birarada tutan bağların üzerinde moleküler düzeyde etki göstererek fıtıklaşmanın azalmasını sağlar.

2.      Bu metodla bölgenin mikrodolaşımı artar, böylece iyileşme için şart olan kan akımı ve oksijen bölgeye hücum eder.

3.      Fıtık alanında baskı ve inflamasyona katkıda bulunan ödemi azaltır.

            Önemli bir not:

Oksijen-ozon tedavisi herkes için uygun değildir. Eğer bacaklarınızda kuvvet kaybı, idrar kontrolünü sağlayamama, kireçlenmiş diskler veya omurilik sıkışması yaşıyorsanız cerrahi daha iyi bir seçenektir. Tıbbi geçmişinizi doktorunuzla her zaman paylaşın. Doktorunuz fıtıklaşmış disk ağrınızın azalması için oksijen-ozon enjeksiyonlarının – veya diğer bir tedavi çeşidinin - size uygun olup olmayacağı konusunda yardımcı olacaktır.

Fıtıklaşmış bir diski cerrahi olmadan tedavi edebilme kavramı heyecan vericidir. Discosan metodunun bazı bilimsel prensipleri dayanak alması bu süründüren durumdan muzdarip olan insanlara gerçek umutlar vermektedir.

Kaynaklar:

1.      Murphy, K. A Meta-Analysis of the Effectiveness and Safety of Ozone Treatments for Herniated Lumbar Discs. Available at:http://www.sirmeeting.org/index.cfm?do=abs.viewAbs&abs=1300. Accessed June 2, 2009.

May 15

Proloterapi

Ligaman yapılandırma terapisi veya skleroterapi olarak da bilinen Proloterapi (diğer adıyla rejeneratif enjeksiyon terapisi) artrit veya travma nedeniyle zayıflamış eklemleri güçlendirmek için vücudun doğal iyileşme sürecini uyaran tanınmış bir cerrahi olmayan girişimdir.